FARMERS’ WORLD MAGAZINE

ANSAF has a registered magazine. This is ANSAF’s biannual magazine that focuses on the work of ANSAF, its members and agricultural context from Tanzania in the wide perspective. Each publication has a specific theme targeting value chains, climate change, agribusiness, gender and transformation or policy processes in the agricultural sector among others. The International Standard Serial Number (ISSN) of the magazine is 1821-8245 under the Tanzania Library Service (TLSB).

pdf-imageEnglish Vol VI, 2015: Ulimwengu wa Mkulima

Tanzanians have concluded their general elections in October this year, and the new government has peacefully taken over with His Excellency Dr. John P. Magufuli on the driver’s seat. ANSAF congratulates him for winning the trust of Tanzanian voters, men and women whose majority
are smallholder farmers.

pdf-image

English Vol. IV: 2014 African Year of Agriculture

What does it take to transform agriculture in Africa, and Tanzania in particular? In this edition we are proud to contribute to the ongoing debate on transformation of agriculture. Yes, let’s ask ourselves: What does it take to transform agriculture? There are millions answers to this question, just as many as the number of researchers, political leaders and agricultural practitioners.

English Vol III, 2014: Ulimwengu wa Mkulima

pdf-image

Dear our most valued reader of this edition of Ulimwengu wa Mkulima. First, let me congratulate you for being a trusted follower of Ulimwengu wa Mkulima magazine. I would like also to thank all the authors, ANSAF members, government officials and agricultural stakeholders who contributed articles for this third edition.

 

pdf-imageEnglish Vol II, 2013: Value Chains & Gender

You are cordially welcome to the second edition of Ulimwengu wa Mkulima (Farmers’ World) Magazine. Having launched it in 2011, the Magazine was shared and distributed to stakeholders, mostly farmers through their organizations, media, development partners, elected officials and civil servants at local and national levels.

pdf-imageKiswahili Toleo I, 2011: Mbinu Bora za Mazao Mbalimbali katika Kilimo.

Karibu katika toleo hili muhimu sana la Jarida la Ulimwengu wa Mkulima. Jarida hili la Ulimwengu wa Mkulima ni moja ya mikakati yetu ya kuwafikia wadau wetu wengi zaidi, hususan wakulima wadogo wadogo. Jarida hili ni kiashiria cha mageuzi makubwa kutoka Jarida la Ukulima Endelevu lililokuwa linafadhiliwa na wabia kupitia ANSAF.

pdf-imageKiswahili Toleo II, 2011: Mnyororo wa Thamani na Jinsia

Kwa moyo mkunjufu tunakukaribisha katika toleo la pili la Jarida letu la Ulimwengu wa Mkulima. Lilipozinduliwa mwaka 2011, Jarida lilishirikisha mawazo na kusambazwa kwa wadau, wengi wao wakiwa wakulima kupitia mashirika yao, vyombo vya habari, wabia wa maendeleo ya kilimo, viongozi wa kuchaguliwa na watumishi wa umma katika ngazi za vijiji na taifa.